Technologie

De belangrijkste technologische veranderingen die organisaties en de samenleving grondig zullen veranderen zijn:

  • internet-of-things
  • 3D-printing
  • kunstmatige intelligentie (AI)
  • genomica
  • robotica
  • zelfrijdende voertuigen
  • mobiel internet
  • cloudcomputing

Deze technologieën ontwikkelen zich razendsnel en hebben een enorme invloed op business- en verdienmodellen van organisaties. Met name internettechnologie heeft nu al veel invloed op onze wijze van leven en werken. Bedrijven die zich niet of te langzaam aanpassen aan deze veranderingen zullen de volgende decennia waarschijnlijk niet halen. Door e-commerce zijn bedrijven als V&D en Free Record Shop al failliet gegaan, omdat zich niet snel genoeg hebben aangepast aan de veranderende technologie en consumentengedrag.

Internet of Things (IoT) is naar mijn mening de belangrijkste van de besproken disruptieve technologieën, omdat het als katalysator voor veel andere disruptieve technologieën werkt. Bijvoorbeeld, kunstmatige intelligentie kan gekoppeld worden aan Internet of Things, waardoor als het ware een mondiale intelligentie ontstaat die een verstrekkende impact kan hebben op vrijwel alles.

Deze technologieën hebben de potentie om significante economische groei te stimuleren en zelfs de machtsverhoudingen in de wereld te veranderen. Bijvoorbeeld de strategie van China als de fabriek van de wereld wordt bedreigd door 3D-printing, waarbij de productie van een centraal businessmodel naar een decentraal businessmodel verandert. Landen kunnen zelf lokaal de producten printen die voor hun economie van belang zijn, en tegelijkertijd de kosten sterk verlagen. Dit zal grote veranderingen met zich mee- brengen, niet alleen voor de producerende landen maar ook voor logistieke dienstverleners die producten over de aardbol distribueren. Het disruptieve karakter van deze technologieën biedt bij uit- stek kansen en de mogelijkheid voor economieën en bedrijven om te groeien. Technologie heeft gezorgd en blijft zorgen voor grote economische groei en sterk toegenomen welvaart, doordat het pro- cessen efficiënter en goedkoper maakt en nieuwe markten creëert.

Deze technologie zal echter ook grote invloed hebben op de werkgelegenheid, omdat veel werkzaamheden overgenomen worden door robots die niet alleen eenvoudige taken kunnen uitvoeren, maar ook complexe taken als gevolg van kunstmatige intelligentie. Overheden zullen in samenwerking met het bedrijfsleven een structureel en samenhangend beleid moeten formuleren om deze uitdaging het hoofd te bieden. Betere aansluiting tussen de behoefte van het bedrijfsleven en het onderwijs en een leven lang leren zijn volgens mij onmisbare ingrediënten. Om dit succesvol te laten zijn, moet dit beleid primair de verantwoordelijkheid zijn van werknemers ondersteund door werkgevers en overheid.