Interim-management

Desgewenst kunnen we u helpen om de veranderingen door te voeren. In veel gevallen kan het wenselijk zijn om een externe manager in te huren om de impopulaire maatregelen door te voeren zodat het vaste management na deze periode het ‘stokje’ overneemt en met een schone lei kan beginnen. Tevens kunnen onze interim-managers uw organisatie en management ondersteunen om piek- en tijdelijke drukte op te vangen.

ESA R&C hanteert een streng, maar bewezen toelatings-procedure voor alle bij ons aangesloten adviseurs en interimmanagers.
Doordat alle interim-professionals een uitgebreide selectie-procedure hebben doorlopen, weten wij goed wat wij aan expertise en ervaring hebben opgebouwd.
Mede hierdoor, maar ook door de ervaring die wij met onze professionals hebben opgedaan bij eerdere opdrachten, kunnen wij ook goed beoordelen welke interim-professional een bepaalde opdracht het beste kan vervullen.

Vanzelfsprekend bepaalt de opdrachtgever uiteindelijk welke interim-professional de opdracht daadwerkelijk gaat vervullen.
Door onze zorgvuldige manier van werken is onze organisatie in staat opdrachtgevers een kwalitatief goed aanbod te doen.

Wij hechten er belang aan dat onze interim-professionals op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen het vak en zich verder ontwikkelen.
Daarom verzorgen wij management-trainingen en management-opleidingen ten behoeve van onze aangesloten interim-professionals.