Economische Analyse

Wij adviseren bedrijven omtrent macro-economische, demografische en technologische ontwikkelingen en de impact hiervan op organisaties.

Na het faillissement van Lehman Brothers in 2008, is de wereld en de perceptie hiervan structureel veranderd. Hiervoor dachten we dat de “bomen tot aan de hemel” groeiden, helaas zijn we met onze neuzen op de feiten gedrukt en bleek dit onjuist.

Sindsdien proberen regeringen wereldwijd hun economieën op orde te krijgen en te laten groeien. Helaas is dit niet of nauwelijks gelukt. Onze economie is bijvoorbeeld per saldo gekrompen. Een groot aantal bedrijven zijn failliet gegaan en de werkloosheid is tot record hoogte gestegen. Centrale banken hebben alles uit de kast gehaald om de economieën te helpen maar dit heeft helaas niet tot het gewenste resultaat geleid.

Onze ervaring leert dat veel organisaties niet goed weten hoe met al deze veranderingen om te gaan en zelfs vaak de verkeerde beslissing nemen omdat gedacht wordt dat we ons in een crisis bevinden en het wel weer zal overwaaien.

Onze analyses wijzen uit dat dit helaas een onjuiste conclusie is. We zitten niet in een crisis maar in een transformatie proces dat meer dan tien jaar zal duren.  De laatste keer dat een dergelijke situatie zich heeft voor gedaan was in de jaren dertig.

De fundamentele fout die wordt gemaakt is te denken dat we in een kortetermijnschuldcyclus correctie verkeren, zoals we al vele malen hebben meegemaakt in de afgelopen decennia. Deze business cyclus, zoals het vaak genoemd wordt,  duurt gemiddeld circa 5-8 jaar. Een correctie van deze cyclus noemen we een RECESSIE.

Waar we nu mee te maken hebben is een correctie van de langetermijnschuldcyclus, die gemiddeld 75-100 jaar duurt. Deze markt is de grootste financiële markt ter wereld.  Voor de beeldvorming, de lange termijn schuldmarkt is qua omvang meer dan tien keer de aandelenmarkt. Een correctie van deze enorme markt is daarom geen recessie maar een DEPRESSIE.

Deleveraging (ontschulden) van economieën zoals dit proces genoemd wordt, vindt al duizenden jaren plaats en hoort bij ons economische model en menselijke aard. In deze periode worden excessen uit het systeem verwijderd zodat de “lente” erna weer kan beginnen.  Maar allereerst zullen we door de “winter periode” moeten gaan.

Het realiseren hiervan is van groot belang omdat business modellen en bedrijfsstrategieën die in het verleden succesvol waren, in deze fase van de economie dit, wellicht niet meer zullen zijn. Wij garanderen u dat de kwaliteit van onze analyses ongeëvenaard zijn in Nederland en misschien zelfs in Europa.

Naast alle bedreigingen zijn wij ervan overtuigd dat deze periode ook enorme kansen biedt, misschien zelfs wel “Once in a Lifetime Opportunities” voor degenen die tijdig de juiste acties ondernemen.

Volgens ons is het geheim van succesvolle ondernemers ANTICIPEREN.

ESA Research & Consultancy doet onderzoek naar macro-economische, demografische ontwikkelingen en digitalisering van de economie en de impact hiervan op organisaties.  Wij helpen organisaties strategieën te ontwikkelen die juist floreren in deze fase van de economie, want kansen zijn er altijd!

Kunt u zich permitteren dit niet te weten? Nee toch!

Mail ons VANDAAG nog op info@esaresearchconsultancy.com of bel 085 744 0781 om direct een afspraak te maken.

Abonneer u tevens GRATIS op onze Nieuwsbrief waarin we u regelmatig op de hoogte houden van belangrijk economisch en bedrijven nieuws.